Referat af Generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening.

Afholdt tirsdag d. 31. Oktober 2000 kl. 19.30 i beboerhuset i Skovlyst 86, Roskilde.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent

  2. Orientering – hvad er der sket siden den stiftende generalforsamling?

  3. Forslag til vedtægtsændringer – vi foreslår nogle mindre justeringer efter at vedtægterne er gennemgået af en advokat.

  4. Valg af intern revisor.

  5. Valg af yderligere bestyrelsesmedlemmer – de nuværende fortsætter, men kan godt bruge lidt mere selskab til møderne og lidt mere arbejdskraft.

  6. Eventuelt

Ad punkt 1

Jan Olsen valgtes til dirigent. Søren Magnusson valgtes til referent.

Ad punkt 2

v. Steen.

Vi har nu 23 medlemmer der har betalt depositum og indskud, heraf en på venteliste. Vi forventer efterfølgende 3-4 yderligere.

Dette medlemstal er tilstrækkeligt til 2 biler til start. Der er ikke så lang til at vi kan have 3 biler.

Vi starter med en Citroën Berlingo og en Fiat Punto.

Berlingo

Family 1.4, m. anhængertræk og cykel stativ.

Punto

x.x, cykelstativ og carbox til taget.

Vi har observeret at det er samme biler som de har valgt i Hjorthøj delebilsforening, samt i Århus delebilsforening

Vi har indgået en aftale med Jørn Erik (Ejermunken) om at medlemmerne kan leje hans anhænger til spot-pris.

Vi har valgt samme forsikring som Farum delebilsklub, dels fordi der ikke er så mange der vil tage os, dels fordi dem der vil er ret dyre. Vilkårene er som følger: 13000-14000 om året pr. bil. Selvrisiko 5000. Vi falder med 10% pr. skadesfri år.

Bilerne indkøbes med rabat af konsulenten Ebbe Glifberg.

Ebbe Glifberg forhandler også en fordelagtig service aftale.

Vask foretages hos Q8 (f.eks. i Himmelev).

Benzin kort anskaffes hos OK benzin. Der er billigst og rimeligt dækkende. (Man fylder benzin på med kortet, men betaler for de kilometer man har kørt.)

Ebbe Glifberg tilbyder at være behjælpelig ved salg af medlemmernes biler. (Kontakt Steen)

Finansiering af bilerne foregår via en kassekredit i Roskilde Bank. De har tilbudt 7,75% i rente. Roskilde Bank forlanger en "Selvskyldner kaution" fra alle medlemmerne. Dette har ydermere den fordel at medlemmerne kan udnytte trække en andel af foreningens renteudgifter fra på deres personlige selvangivelse. Vi optager kredit til de to første biler på ca. 300.000 kr. Bestyrelsn foreslår en diferentieret kautionering, således at A-medlemmer kautionerer mere end B-medlemmer, som kautionerer mere end C-medlemmer.

 

Kaution

Årligt fradrag

A-medlem

14.000

600

B-medlem

7.400

300

C-medlem

5.000

230

Vi tilsluttes et www-baseret booking-system.

Vi forventer at medlemmerne betaler via BetalingsService, om påregner at gebyr ved andre betalingsmåder.

Der afregnes dels via booking systemet, dels via køresedler i bilerne. Man betaler for den tid der er booket, og for de kilometer der opskrives i kørebogen.

Vi vil ikke indmelde os i Foreningen Danske Delebilsklubber, da dette også kræver indmeldelse i den internationale delbilssammenslutning. Dette er tilsammen temmelig dyrt. Selv om vi egentlig gerne vil være med vil vi afvente konsolidering af vores delebilsforening, samt en forventet udvikling i de to sammenslutningers kontingentpolitik.

En væsentlig fordel vi ikke får andel i er muligheden for at leje biler i andre delebilsordninger, både i Danmark, og i resten af Europa.

Vi har vedtaget at bruge Lauge-Smidth som ekstern revisor. Det koster desværre ca. 10.000 kr. årligt at få vores regnskab revideret af dette firma. Det mener i er for dyrt. Vi vil foreslå at vi kun bruger den eksterne revisor hvis vi internt er i tvivl om regnskabets kvalitet. Mere herom under vedtægtsændringer.

Ad punkt 3

Her følger et kort resume af ændringerne, for en fuldstændig fremstilling henvises til vedtægterne i den reviderede udgave vedlagt dette referat.

§1.1 A.M.B.A.

§1.2 Præciserer foreningens, og bilernes, hjemsted.

§2.2 indfører et egentligt miljøformål i foreningens formålsparagraf.

§3.1 Præciserer medlemsformerne og tillader medlemmer udenfor Munkesøgård.

§3.2 Alle medlemmer godkendes af bestyrelsen.

§3.5 Udgår, da vi ikke forventer at have andre foreninger eller virksomheder som medlemmer.

§4.5, §4.6 Abonnement rettes til kontingent. Vi er en forening, ikke et firma.

§6.1, 6.2 Præcisering

§12.2 Generalforsamlingens dagsorden præciseres.

§12.3 Revisor kan kræve ekstraordinær generalforsamling.

§13.3, §13.4 Præcisering.

§14.2 Venteliste medlemmer har ikke stemmeret på general forsamling.

§17.7 Ekstern revisor er nu en mulighed, ikke et krav.

§18.5, §18.6, §18.7 Vilkår for bestyrelsens arbejde.

§21.3 Der indføres en frist for afleveringen af regnskabet.

§22.2 Generalforsamling skal ikke vælge ekstern revisor. Det skal kun gøres i tvivlstilfælde.

§23.3 Ændrede regler for fordeling af evt. formue ved opløsning af foreningen.

Ændringerne af vedtægterne vedtoges.

 

Ad punkt 4

Den gamle interne revisor er ikke længere medlem, og ønsker ikke at fortsætte.

Til ny intern revisor valgtes Hellem Humlum.

Ad punkt 5

Paolo Poggi opstillede og blev valgt.

Ad punkt 6

Intet til eventuelt.

Fremmødte var:

Rie Mørk,

Ole Winter,

Bente Bakmann,

Bendt Hejbøl,

Paolo Poggi,

Jan Olsen,

Helle Humlum,

Søren Magnusson,

Steen Solvang Jensen.

Der var medbragt fuldmagter for:

Helene Illeris v. Paolo Poggi

Morten Humlum v. Helle Humlum

Inger Foldager,

Marianne Andresen,

Jørn Erik Nielsen,

Anna Levin,

Lotte Kjærgård alle v. Steen Solvang Jensen.