Referat af ekstraordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening

tirsdag d. 11. april 2006.

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent og referent
2. Forslag om vedtægtsændringer vedr. alder og geografisk afgrænsning af medlemskab med enkelte ændringer.

 

Ad 1. Valg af dirigent og referent

 

Ole Winther blev valgt til dirigent og Jan Olsen blev valgt til referent.

 

Ad 2. Forslag om vedtægtsændringer vedr. alder og geografisk afgrænsning af medlemskab med enkelte ændringer

 

De to forslag til vedtægtsændringer, som bestyrelsen fremsatte på generalforsamlingen d. 16/3-2006, blev enstemmigt vedtaget på denne generalforsamling. Men der var ikke 2/3 af medlemmerne til stede på generalforsamlingen d. 16/3. Derfor skal forslagene behandles igen på denne ekstraordinære generalforsamling.

Den ekstraordinære generalforsamling vedtog enstemmigt de 2 vedtægtsændringsforslag med en aldersafgrænsning ved indmeldelse og en geografisk afgrænsning for nye medlemmer.

Referent: Jan Olsen.