Referat af ekstraordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening d. 18/7 2006.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Valg af nyt bestyrelsesmedlem

Ad 1. Valg af dirigent og referent.

Ole Winther Olsen blev valgt til dirigent og Jan Olsen til referent.

Ad 2. Valg af nyt bestyrelsesmedlem

Baggrunden for den ekstraordinære generalforsamling er, at Steen tager til USA i perioden 15. august 2006 til slutningen af september 2007. Han udtræder derfor af bestyrelsen, da han overgår til passivt medlem i denne periode.

Jan Olsen overtager formandsfunktionen i denne periode

Lisbet Nielsen blev valgt til bestyrelsen.

Referent: Jan Olsen.