Referat af ekstraordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening d. 12/3 2008.

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening d. 12/3 2008.

 
Dagsorden:
 

1.      Valg af dirigent og referent.

2.      Bekræftelse af foreslået vedtægtsændring vedr. etablering af satellitbiler.

3.      Eventuelt.
 
Ad 1. Valg af dirigent og referent:
 

Ole Winther blev valgt til dirigent og Jan Olsen til referent.

 

Ad 2. Bekræftelse af foreslået vedtægtsændring vedr. etablering af satellitbiler:

 

På den netop afholdte ordinære generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening d. 13/2 2008 var der enstemmig tilslutning til nedenstående vedtægtsændring om etablering af satellitbiler.

 

Forslaget kunne dog ikke endeligt vedtages, da under 2/3 af medlemmerne var mødt frem til generalforsamlingen. Er ikke mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på mindst 2/3 af afgivne stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 af afgivne stemmer, uanset hvor mange stemmeberettigede der er til stede. Forslaget kan således vedtages med mindst 2/3 af afgivne stemmer på denne ekstraordinære generalforsamling.

 

Teksten på paragraf nummer et efter vedtægtsændringen er som følger:

§1 NAVN OG HJEMSTED

1.1 Foreningens navn er "Munksøgård Delebilsforening" A.M.B.A.

1.2 Foreningens hjemsted er på Munksøgård, Roskilde Kommune. Foreningens biler er fortrinsvis hjemmehørende samme sted. Foreningen kan dog etablere satellitbiler, som holder uden for Munksøgård.

 
Vedtægtsændringsforslaget blev enstemmigt vedtaget.
 
Ad 3. Eventuelt:
 
Der var ikke noget til dette punk.