Referat af stiftende generalforsamling for Munksøgård Delebilsforening

1. Valg af dirigent og referent:

Ole Winther blev valgt til dirigent og Jan Olsen til referent.

2. Fremlæggelse og diskussion af forslag til delebilsforening på Munksøgård inkl. budget:

Initiativgruppen fremlagde baggrund for og formål med at oprette en delebilsforening på Munksøgård.

Budgetforslag blev gennemgået og vedtaget.

3. Forslag til og godkendelse af vedtægter:

Vedtægtsforslaget blev ændret nogle steder og herefter vedtaget. De væsentligste ændringer omfatter følgende:

4. Godkendelse af medlemsvilkår inkl. prisliste:

Forslag til medlemsvilkår og prisliste blev godkendt med mindre ændringer.

5. Valg af bestyrelse:

Valgt til bestyrelsen blev Steen Solvang Jensen, Søren Magnusson og Jan Olsen.

6. Valg af intern og ekstern revisor:

Som intern revisor valgtes Claus Hedegaard Sørensen.

Som ekstern revisor valgtes Lauge Smidth.