Introduktion til Munksøgård Delebilsforening

 

Munksøgård Delebilsforening blev stiftet d. 22. maj 2000 for at stille biler til rådighed for primært personer, som bor i det økologiske bofælleskab Munksøgård, Trekroner, Roskilde. En bestyrelse blev nedsat for at gennemføre detailplanlægningen af delebilsforeningen. De første biler - en Fiat Punto og en Citroën Berlingo kunne tages i brug den 5. december 2000 af foreningens 24 medlemmer.

En lille initiativ gruppe påbegyndte det indledende arbejde med forberedelse af foreningen tilbage i efteråret 1998. Der blev først gennemført en spørgeskemaundersøgelse i oktober 1998 blandt de kommende beboere, som skulle afdække interessen for at danne en delebilsforening. Resultatet af denne lille undersøgelse viste et klart behov for en delebilsforening. Svarene i undersøgelsen overvurderede dog interessen, idet færre har tilmeldt end undersøgelsen gav indtryk af. På denne baggrund blev der afholdt et åbent møde den 9. december 1999 for alle kommende beboere med interesse for delebilsforeningen, hvor der også blev nedsat en arbejdsgruppe. Dansk Bil Consult blev hen af vejen knyttet til arbejdsgruppen og senere bestyrelsen som konsulent.

Arbejdsgruppen udarbejdede derfor i foråret 2000 et prospekt, med forslag til vedtægter, medlemsvilkår og prisliste, som et konkret oplæg til, hvordan en andelsforening kunne stiftes med det formål at etablere en delebilsordning på Munksøgård for interesserede beboere.

Foreningen er en brugerstyret non-profit forening, som har til formål at stille biler til rådighed for medlemmerne mod vederlag, således at der opnås dækning af foreningens udgifter, hensættelser m.v. I modsætning til de fleste andre delebilsklubber ejer foreningen bilerne, fordi dette forventes at være mest økonomisk. Udover at opnå en for foreningen rimelig konsolidering, stræbes der ikke efter noget overskud. Foreningen skal endvidere ved køb af biler og driften heraf tilstræbe at opnå miljøfordele i form af energieffektive biler samt færre biler, mindre kørsel og mindre samlet miljøbelastning i forhold til individuel bilisme. Munksøgård Delebilforening har en målsætning om at blive CO2 neutral i 2025. Dette kan ske gennem at øge andelen af elbiler, plug-in hybridbiler, energieffektive hydrid benzinbiler samt CO2 kompensation. Tiltagene skal gennemføres på en måde og i et tempo, så medlemmernes transportbehov tilgodeses.

Foreningen har et sæt vedtægter, medlemsvilkår og prisliste, der udgør foreningens grundlag. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den daglige ledelse af foreningens arbejde varetages af en valgt bestyrelse.