Medlemstyper

Der er fire medlemstyper. A-medlem som er første medlem i husstand. B-medlem kan oprettes i tilknytning til et A-medlemskab i en husstand. B-medlemmer har lavere indmeldelsesgebyr samt kontingent end A-medlemmer.

C-medlem som er minimumsbruger. C-medlemskab kan oprettes separat. C-medlemmer har et lavere indmeldelsesgebyr og kontingent end A- og B-medlemmer, men højere kilometerpris. Det kan økonomisk betale sig at være C-medlem, hvis man har et årligt bilkørselsbehov under omkring 1.000 km. Se mere under Priser

Ventelistemedlem. Der kan oprettes et ventelistemedlemskab, hvorefter medlemmet i prioritetsorden får mulighed for optagelse som medlem, når der viser sig mulighed for udvidelse af medlemsskaren. Det kan være nødvendigt at oprette en venteliste, fordi der kan blive for mange medlemmer om at dele de eksisterende biler. Omvendt kræver det et vist antal nye medlemmer før der kan købes endnu en bil.

Vi har længe haft den praksis, at vi ikke har venteliste, og alle kan derfor melde sig ind uden først at skulle stå på en venteliste

Der kan også optages medlemmer udenfor Foreningen Munksøgård.

Bestyrelsen skal i følge vedtægterne godkende nye medlemmer.