Medlemstyper

Der er fem medlemstyper.

A- og B-medlemmer

A-medlem som er første medlem i husstand. B-medlem er et tillægsmedlem, som kan oprettes i tilknytning til et A-medlemskab i en husstand. B-medlemmer har lavere indmeldelsesgebyr samt kontingent end A-medlemmer

C-medlemmer

C-medlem som er minimumsbruger. C-medlemskab kan oprettes separat. C-medlemmer har et lavere indmeldelsesgebyr og kontingent end A- og B-medlemmer, men højere kilometerpris. Det kan økonomisk betale sig at være C-medlem, hvis man har et månedligt bilkørselsbehov under omkring 50 km. Se mere under Priser

Ventelistemedlemmer

Foreningen har maksimalt 165 medlemmer. I perioder kan det derfor forekomme, at vi må administrere en venteliste. Selv i perioder med en venteliste kan nye medlemmer forvente at blive optaget inden for omkring en måneds tid, da der løbende er en del ind- og udmeldelser.

Erhvervsmedlemmer

Virksomheder med et CVR nummer kan optages som erhvervsmedlemmer. Et erhvervsmedlem betaler højere indmeldelsesgebyr og månedligt kontingent end et A-medlem, og kan få 1-3 nøglebrikker, som tilsvarende giver mulighed for 1-3 samtidige bookinger.

Der kan også optages medlemmer udenfor Foreningen Munksøgård.Bestyrelsen skal i følge vedtægterne godkende nye medlemmer.