Delebiler - resultatet af spørgeskemaundersøgelse

Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen om delebiler på Munkesøgård er vist i nedenstående tabel, hvor antallet af svar på de forskellige spørgsmål er opsummeret.

39 husstande har besvaret spørgeskemaet, og heraf er 36 næsten sikre på at de vil deltage i en delebilsordning eller de vil overveje at deltage. Denne interesse er så stor at der er solid basis for at arbejde videre med at etablere en delebilsordning på Munkesøgård.

Bilbehovet knytter sig især til kørsel til fritidsaktiviteter, ferier, og week-end ture, men der er også adskillige som har et dagligt pendlingsbehov. Hvis alle interesserede skal være med skal vi derfor skrue en delebilsordning sammen som tilfredsstiller alle disse behov, i modsætning til de eksisterende delebilsordninger, som er meget dyre at deltage i for pendlere.

27 husstande vil gerne deltage i arbejdet med at vedligeholde en delebilsordning, mens 10 husstande ikke ønsker at deltage i dette arbejde. Tilsvarende vil 24 gerne yde en indsats for at få en billigere delebilsordning, mens 11 gerne vil betale sig fra dette arbejde. Ordningen kunne derfor indrettes således at medlemmer som ydede en indsats fx bilvask eller lignende fik fx billigere medlemskab. Der er kun 5 husstande, som ønsker at det skal være så billigt som muligt med ældre biler og væsentlig egenindsats. Hertil har flere bemærket at det skal være miljømæssigt forsvarlige og energieffektive biler, hvilket vi er enige i.

Spørgsmål:
Senior
Ungdom
Almen
Ejer
Andel
I alt
Interesse i delebilsordning:

 

 

 

 

 

 

- næsten sikre

1

2

4

8

1

16

- overveje

5

2

7

3

3

20

- ikke deltage

-

-

1

1

1

3

Husstand:

 

 

 

 

 

 

- antal svar

6

4

12

12

5

39

- antal voksne

6

5

14

21

7

53

- antal biler

4

1

4

9

4

22

Kørselsbehov:

 

 

 

 

 

 

- fritid mv.

5

4

8

12

4

33

- næsten dagligt

0

1

3

5

2

11

- ferier, week-end

6

3

8

10

3

30

Deltagelse i arbejde i delebilsordning:

 

 

 

 

 

 

- gerne deltage

3

4

9

7

4

27

- ikke deltage

2

0

2

6

0

10

Serviceniveau og egenindsats:

 

 

 

 

 

 

- høj service og lille egenindsats

2

1

3

5

0

11

- yde indsats for billigere ordning

4

4

6

7

3

24

- billigt med ældre biler og megen egenindsats

0

0

3

1

1

5