Spørgeskema om delebiler

 

Spørgeskema om din interesse i delebiler på Munkesøgård - vær venlig at udfylde skemaet og returnere det !

Vi er nogle stykker som er gået i gang med at planlægge en delebilsordning på Munkesøgård. Derfor vil vi gerne om du vil udfylde dette spørgeskema, så vi kan få en fornemmelse af interessen herfor.

Du skal returnere spørgeskemaet til Steen Solvang Jensen, Skovlyst 79, 4000 Roskilde eller til din bogruppes formand. Du kan også finde spørgeskemaet på Munkesøgård foreningens hjemmeside på http://www.munkesoegaard.dk under "Nyheder/status", og returnere det udfyldte skema til ssjlk@email.dk. Her kan du også finde en artikel om delebiler på Munkesøgård i Nyhedsbrevet nr. 12, juni 1999.

Vi vil gerne, at alle  husstande udfylder et skema, og kun et  skema pr husstand. Skemaet udfyldes ved at afkrydse de relevante svar. Spørgeskemaet skal afleveres senest den 1. november 1999. Ideen i delebiler er, at flere deler om et antal biler og dermed også om de faste udgifter, og medlemmerne betaler kun for deres personlige bilforbrug.

Vi ønsker, at en delebilsordning på Munkesøgård skal have delebilerne stående på en parkeringsplads på Munkesøgård, at vi skal have forskellige biler, der dækker forskellige behov, at det skal være let at booke bilerne, at de skal være til rådighed efter behov, at den skal kunne dække både fritids- og pendlerbehov, at vi skal bruge minimal tid på administration mv., og at den økonomiske risiko skal være lille. Af miljøhensyn ønsker vi også nye energieffektive biler. Udenlandske erfaringer med delebilsordninger er, at det betyder færre biler, mindre bilkørsel og mindre miljøbelastning.

1. Min/vores interesse i en delebilsordning på Munkesøgård kan bedst beskrives på følgende måde:

 

Vi er næsten helt sikre på, at vi vil deltage

 

Vi vil overveje at deltage afhængig af den konkrete delebilsordning

 

Vi ønsker ikke at deltage

2. Min/vores husstand kan beskrives på følgende måde:

_______

Bogruppe (senior, ungdom, almen, ejer, andel)

_______

Antal voksne over 18 år med kørekørt

_______

Nuværende antal biler i husstanden

3. Når jeg/vi bor på Munkesøgård forventes min/vores bilbehov at være (man kan godt sætte flere krydser):

 

Behov for bil til fritidsaktiviteter, besøg mv.

 

Næsten dagligt behov for bil til arbejde, uddannelse mv.

 

Behov for bil til ferier, week-end ture mv.

4. Afhængig af hvordan delebilsordningen organiseres indebærer den mere eller mindre arbejde til booking, administration, bilvask, værkstedsbesøg mv.:

 

Jeg/vi vil gerne deltage i dette arbejde

 

Jeg/vi ønsker ikke at deltage i dette arbejde

5. Service- og kvalitetsniveau samt egen indsats i en delebilsordning vil påvirke prisen for at deltage. Hvilket synspunkt dækker bedst din holdning:

 

Jeg/vi vil gerne betale for høj service og lille egen indsats

 

Jeg/vi vil gerne yde en indsats for at få en billigere delebilsordning

 

Jeg/vi synes det skal være så billigt som muligt med ældre biler og væsentlig egen indsats

Yderligere kommentarer, forslag mv. kan skrives på bagsiden.