Garantibil med Europcar i Roskilde

Hvis du mangler en delebil

Garantibil for medlemmer i samarbejde med Europcar i Roskilde

Det kan være et problem, at vi har for få biler i weekender og ferier, og nogle medlemmer må opgive at få en delebil i disse perioder.

Derfor har vi indgået en aftale med biludlejningsfirmaet Europcar i Roskilde, som giver alle i Munksøgård Delebilforening ret til at leje en udlejningsbil i perioder, hvor de ikke kan få en ønsket delebil, fordi den allerede er udlejet. Retten gælder hele året.

Foreningen refunderer prisforskellen mellem udlejningspris og delebilpris, hvilket sker ved at aflevere et særligt skema til kassereren. Medlemmet sørger selv for leje af udlejningsbilen, samt afhentning og aflevering.

Garantibilordningen gælder kun såfremt Europcar i Roskilde kan levere en udlejningsbil i det ønskede tidsrum.

Medlemmet skal opfylde og efterleve de betingelser, som udlejningsfirmaerne stiller. Nedenfor kan du læse mere om detaljerne i ordningen.

Medbring bevis for medlemskab af Munksøgård Delebilforening

I forbindelse med leje af udlejningsbil kan du bevise, at du er medlem af Munksøgård Delebilforening ved at logge ind i vores bookingsystem og vise din profil på din smartphone eller computer.

Udlejningsbiler som er omfattet af garantiordningen

Ordningen gælder kun biler som modsvarer vores delebiler i størrelse og prisklasse. Ordningen omfatter således ikke varevogne og flyttebiler, som man dog kan leje med rabat hos Europcar, se til sidst på denne side.

Afhentning og aflevering

Medlemmet booker selv udlejningsbilen, afhenter den og afleverer den igen.

Administration og refundering

Medlemmet lægger selv ud for udgifterne, og får prisforskellen mellem udlejningspris og delebilpris refunderet af Munksøgård Delebilforening gennem kassereren.

Munksøgård Delebilforening refunderer også udgifter til brændstof, hvilket gøres med følgende standardtakster. Lille personbil 0,64 kr. pr. km og for stor personbil 0,77 kr. pr. km.

Du udfylder dette skema.

Skemaet skal indeholde oplysninger om start- og sluttidspunkt, antallet af kørte km samt biltype, således at den tilsvarende delebilpris kan udregnes.

Det udfyldte skema samt regning fra Europcar afleveres i postkasse til Lars Levin-Jensen, Munksøgård 21 eller via email med skannet skema og regning fra Europcar. (delebil-betaling@munksoegaard.dk).

Almindelige betingelser

Medlemmet skal selvfølgelig opfylde og efterleve de almindelige betingelser, som Europcar stiller i forbindelse med udlejning. Det gælder også biludlejningernes regler for selvrisiko i forbindelse med evt. skader. Munksøgård Delebilforening refunderer således ikke evt. ekstra udgifter i forbindelse med skader.

Garantibil gennem Europcar

Europcar ligger på Københavnsvej 128 lige overfor McDonalds. Du kan booke en bil online på www.europcar.dk eller ringe til dem (tlf.: 46 75 01 02). Åbningstiden er mandag-fredag 7:30-17:00, lørdag 8:00-11:00 og søndag 8:00-10:00. Biler kan godt hentes og afleveres uden for dette tidsrum efter aftale.


View Larger Map

Rabat på billeje i Danmark er 50 kr. pr. dag, 100 kr. pr. weekend og 200 kr. pr. uge (max. 400 kr. pr. måned). Gratis leje af barnestol og barnepude.

Rabat på billeje i udlandet er 10 % rabat.

Rabatterne tilfalder Munksøgård Delebilforening.

Europcar opkræver standard depositum ved leje, hvilket indebærer at evt. overkørte kilometer, p-bøder, skader osv. afregnes via dette. Det er dig som lejer af bilen, som betaler depositum.

Ved bestilling af udlejningsbil skal du opgive et kundenummer. Klik på nedenstående links for at få oplyst kundenummer. For at få adgang til kundenummeret bliver du spurgt om et brugernavn ("garantibil") og et password, som er det nummer du bruger, når du tanker brændstof.

Se vores kundenummer hos Europcar

Rabat på udlejningsbil i Europcar

Hvis du har brug for en varebil eller flyttebil eller andre biltyper, som Munksøgård Delebilforening ikke råder over, har du mulighed for at leje en sådan udlejningsbil igennem Europcar med rabat. Dette er ikke en del af garantibilordningen, men en mulighed for at du kan leje fx en mindre flyttebil hos Europcar med rabat.

Ved bestilling af udlejningsbil skal du opgive et aftalenummer. Klik på nedenstående links for at få oplyst aftalenummer for hhv. Danmark og udland.

For at få adgang til aftalenummeret bliver du spurgt om et brugernavn ("flyttebil") og et password, som er det nummer du bruger, når du tanker brændstof.

Se vores aftalenumre hos Europcar